Visa

Contact:

0729.041.919

Consimtamant pentru campaniile de marketingTAKARA SOLUTIONS S.RL cu sediul social inBucuresti, Sos. Colentina, nr. 16, bl. A1, etaj 11, ap. 84, Anexa 4, sector 2,inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/6889/10.06.2014, avand Cod Unicde Inregistrare RO 33261100, cont RO76INGB0000999904383264 , reprezentata de Raluca Pencu, este responsabilă pentru prelucrarea datelor cu caracter personalale utilizatorilor si clientilor site-ului www.giftforyou.com

Daca dorești să rămâi în continuare în baza noastră de date și să ai acces la ofertele de pe site-ul nostru,  avem nevoie de consimțământul tău.

Consimţământul este voluntar iar dacă alegi să rămâi în continuare în baza noastră de utilizatori este necesar să îți dai acceptul pentru această politică de confidențialitate de prelucrare datelor cu caracter personal.

Te rugăm să citești mai jos ce tipuri de date cu caracter personal colectăm, cu ce scop le procesăm și le folosim, cui le partajăm și despre drepturile tale legale și modul de exercitare a acestor

 

Datele cu caracter personal pe care le colectăm și cum le folosim

Ce sunt datele cu caracter personal?

Datele cu caracter  personal înseamnă orice informații care te identifică în mod direct sau indirect ca individ. „Direct“ înseamnă, de exemplu, numele și adresa ta; „Indirect“ înseamnă că acestea sunt combinate cu alte informații.

Ce tipuri de date cu caracter personal sunt colectate pentru înregistrarea contului?

În general vorbind, în calitate de magazin online, colectam si procesam informatiile personale despre dumneavoastra, ce neajută sa va oferim produsele comercializate

●             Numele de familie şi Prenumele

●             Adresă poștală

●             Adresa de email

●             Numărul de telefon (mobil)

 

Cum folosește Giftforyou.ro  datele cu caracter  personal pe care le furnizezi atunci când te înregistrezi și îți faci cont?

Vom folosi Datele tale personale:

●             pentrua te notifica prin e-mail despre noutățile din site-ul nostru ,

●             pentrua te notifica prin e-mail despre promoțiile din site-ul nostru,

●             pentruprograme ce țin de fidelizarea utilizatorilor nostri înregistrați: oferteexclusive, statistici etc.

 

Obligații legale și apărarea în justiţie

Este posibil să ni se solicite să utilizăm șipăstrăm informațiile cu caracter personal din motive legale și de conformitate,cum ar fi prevenirea, detectarea, sau investigarea unei infracțiuni, prevenirea pierderilor, fraudă sau orice alt abuz asupra serviciilor noastre șisistemelor informatice. Putem folosi, de asemenea, datele tale personale pentru auditurile interne și externe, în scopuri de securitate a informațiilor sau,pentru a proteja drepturile noastre cum ar fi confidențialitatea, siguranța sau proprietatea sau  drepturile altorpersoane.

 

Colectarea datelor cu caracter personal dinalte surse

Noi colectăm date cu caracter personal despre utilizatori si din alte surse:

●             cookie si IP 

 

Schimbul de date cu caracter personal și dezvăluirea acestora către terți

Noi nu dezvăluim date cu caracter personal ale utilizatori înregistrati către terțe părți, cu excepția cazului în care participanții şi-au dat în prealabil consimţământul explicit pentru scopul specific.


Furnizorii externi de servicii

În cazul în care este necesar, vom însărcina alte companii și persoane fizice să îndeplinească anumite sarcini contribuind la serviciile noastre în numele nostru, în cadrul acordurilor de prelucrare a datelor. Este posibil, de exemplu, să furnizăm date cu caracter personal către agenți, contractori sau parteneri autorizați pentru găzduirea bazelor noastre de date, pentru serviciile de prelucrare a datelor, sau pentru a vă trimite informațiile pe care ni le-ați solicitat.

Vom partaja sau permite accesul la astfel deinformații NUMAI furnizorilor externi de servicii după cum este necesar pentrufurnizarea serviciilor noastre. Aceste informații nu pot fi utilizate de către furnizorii externi de servicii pentru orice alte scopuri. Furnizorii externi de servicii Giftforyou.ro sunt obligaţi prin contract să respecte confidențialitatea datelor personale.


Transferurile de afaceri

În legătură cu orice reorganizare,restructurare, fuziune sau vânzare sau alt transfer de active (denumitecolectiv „Transfer de Afaceri“), vom transfera informații, inclusiv informații cu caracter personal, la o scară rezonabilă și după cum este necesar pentru Transferul de Afaceri și cu condiția ca partea destinatară să fie de acord sărespecte datele dvs. cu caracter personal într-un mod care să fie în conformitate cu legile în vigoare pentru protecția datelor.

Organismele publice

Vom dezvălui datele dvs cu caracter personalorganismelor publice numai în cazul în care acest lucru este cerut de lege. De exemplu, Giftforyou.ro  va răspunde solicitărilor din partea instanțelor judecătorești, organismelor de aplicare a legii, agențiilor de reglementare și altor autorități publice și guvernamentale, care pot include astfel de autorități şi din afara țării de reședință.

 

Divulgarea datelor cu caracter personal cătrepartenerii Giftforyou.ro

Împărtășim datele de contact precum cuparteneri Giftforyou.ro  doar în momentulîn care un utilizator înregistrat devine client ( comandă un produs de pesite-ul nostru) iar pentru finalizarea comenzii transmitem datele către terți care ne ajută să transmitem către tine comanda. Pentru astfel de situații GiftForyou.ro nu are nevoie de consimțământul tău. In aceste cazuri transferul datelor personale catre acești prestatori se face in baza contractului electronic pe care l-ai acceptat în momentul plasării comenzii la noi pe site (vezi Termeni si conditii).

Transferurile internaționale de date cucaracter personal

Giftforyou.ro nu transferă datele cu caracter personal către țări din afara Uniunii Europene/ Spațiului Economic European(SEE), așa-numitele „Țări Terțe“.


Prelucrarea datelor sensibile

Giftforyou.ro nu colecteaza date personale"sensibile" așa cum sunt ele definite de Regulamentul 679/2016.

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal careaparţin  copiilor

Giftforyou.ro  nu colectează date de la minori și nu vinde către minori.

 

Gestionarea și securitatea datelor 

Giftforyou.ro ia în serios securitatea datelor. Aplicăm un nivel adecvat de securitate și, prin urmare, am implementat proceduri fizice, electronice și administrative rezonabile pentru a proteja informațiile pe care le colectăm din distrugerea accidentală sau ilegală, din pierderea, modificarea, divulgarea neautorizată sau accesul la datele personaletransmise, stocate sau prelucrate în alt mod. Politicile și procedurile noastre privind securitatea informațiilor sunt strâns aliniate cu standardele internaționale acceptate la scară largă și sunt revizuite periodic și actualizate după cum este necesar pentru a satisface nevoile noastre de afaceri, schimbările tehnologice, precum și cerințele reglementate. Accesul la datele cu caracter personal se acordă numai acelor membrii ai personalului,furnizorilor de servicii cu o necesitate de cunoaştere motivată de afacerea însine sau care au nevoie de acesta pentru a-şi îndeplini sarcinile. 

În cazul unei încălcări a securității datelorcu caracter personal, Giftforyou.ro  varespecta toate legile în vigoare privind notificarea încălcării datelor.

Toți furnizorii terțelor părți implicaţi suntobligaţi din punct de vedere contractual să păstreze informațiile confidențialeși să le utilizeze numai în scopurile pentru care au fost reținute.


Stocarea datelor:  Pentru cât timp păstrăm datele dvs personale

În general, vom șterge datele dvs. personale dacă acestea nu mai sunt necesare pentru a îndeplini scopurile pentru care aufost colectate inițial. Cu toate acestea, este posibil să ni se solicite săpăstrăm datele cu caracter personal pentru o perioadă mai lungă, din cauza prevederilor legale.

●             Vom stoca Datele personale necesare pentru plasa unei comenzi pe o perioada de 60 de luni,

●             Vom stoca datele persoanelor fizice prelucrate în scopuri de marketing si promovare, pentru o perioada de 36 luni.

 

Informații privind drepturile dvs. legale și date de contact pentru întrebări suplimentare

Dacă ai întrebări cu privire la acest formularde consimțământ și la protecția confidenţialităţii sau dorești să îți exerciți oricare dintre drepturile tale legale, astfel cum sunt stabilite mai jos, te rugăm să ne contactezi printr-un email la adresa  :office@giftforyou.ro


Drepturile dvs. legale

Ca persoană vizată, aveți drepturi legale specifice cu privire la datele cu caracter personal pe care le colectăm de la tine Giftforyou.ro îți va respecta drepturile individuale.

Următoarea listă conține informații cu privirela drepturile legale care decurg din legile în vigoare privind protecția datelor:

●             Dreptul de a-şi retrage consimțământul: Vă puteți retrage consimțământul în orice moment, scriind un email la office@giftforyou.ro. Vă rugăm să rețineți că prin retragerea consimțământului nu vei mai avea acces la ofertele noastre și la campaniile de fidelizare.

●             Dreptul la rectificare: Poți obține de la noi rectificarea datelor cu caracter personalcare te privesc. Facem eforturi rezonabile pentru a păstra datele cu caracter personal -care sunt utilizate continuu şi care sunt în posesia sau controlul nostru- exacte, complete, actuale și relevante, pe baza celor mai recente informații disponibile pentru noi.

●             Dreptulla restricție: Poți obține de la noi restricția de prelucrare a datelor cu caracter personal, dacă:

-              contestaţi corectitudinea datelor cu caracter personal pentru perioada în care noi trebuie să verificăm exactitatea,

-              prelucrarea este ilegală și solicitaţi restricționarea prelucrării mai degrabă decât ștergerea datelor cu caracter personal,

-              nu mai avem nevoie de datele dvs cu caracter personal, dar dvs le solicitaţi pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept, sau

-              vă opuneţi prelucrării în perioada în care verificăm dacă motivele noastre legitime au întâietate faţă de ale dvs.

●             Dreptul de acces: Ne puteți cere informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră, inclusiv informații cu privire la ce categorii de date cu caracter personal avem  în posesie sau control, pentru ce sunt folosite, de unde le-am colectat,dacă nu sunt colectate direct de la dvs și cui i-au fost dezvăluite, dacă este cazul. Puteți obține un exemplar de la noi, gratuit, conţinând datele cucaracter personal pe care le deținem despre dvs. Ne rezervam dreptul de a percepe o taxă rezonabilă pentru fiecare exemplar suplimentar pe care l-aţi putea solicita.

●             Dreptul la portabilitate: La cerere, vom transfera datele cu caracter personal către unalt operator, acolo unde este posibil dpdv tehnic, cu condiția ca prelucrarea să se bazeze pe consimțământul tau  sau să fie necesară pentru executarea unui contract. Mai degrabă decât să primiţi un exemplar cu datele tale cu caracter personal, puteţi solicita să vă transferăm datele direct către alt operator, specificat de dvs.

●             Dreptul la ștergere: puteți obține de la noi ștergerea datelor cu caracter personal, în cazul în care:

-              datele tale personale nu ne mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost colectate sau sunt prelucrate în alt mod;

-              aveți dreptul de a vă opune prelucrării ulterioare a datelor cu caracter personal (ase vedea mai jos) și să vă executaţi acest drept de obiecţie la prelucrare;

-              datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal;

Cu excepția cazului în care prelucrarea estenecesară

-              în vederea îndeplinirii unei obligații legale care necesită prelucrarea de cătrenoi;

-              în special pentru cerințele legale de păstrare a datelor;

-              pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept.

●             Dreptul de opoziție: Puteți obiecta oricând la prelucrarea datelor cu caracter personal. Dacă vă opuneţi prelucrării, vă rugăm să specificați dacă doriți ștergerea datelor cu caracter personal sau restricţia prelucrării acestora de către noi.

●             Dreptul de a depune o plângere: În cazul unei pretinse încălcări a legislației învigoare privind confidențialitatea, puteți depune o plângere la autoritatea de supraveghere pentru protecția datelor în țara în care locuiți sau unde a avut loc presupusa încălcare.

 

Vă rugăm să rețineți:

●             Perioada de timp: Vom încerca să îndeplinim cererea în termen de 30 de zile. Cu toate acestea, perioada poate fi prelungită din motive specifice referitoare ladreptul legal specific sau complexitatea solicitării.

●             Restricționarea accesului: În anumite situații, este posibil să nu putem să vă acordăm acces latoate sau parte din datele cu caracter personal, din cauza prevederilor legale. Dacă vom refuza solicitarea dvs. de acces, vă vom informa cu privire la motivul refuzului.

●             Imposibilitatea identificării: În unele cazuri, este posibil să nu putem să vă căutăm datele cucaracter personal, din cauza elementelor de identificare furnizate în cererea dumneavoastră. Două exemple de date cu caracter personal pe care nu le putem căuta pentru dvs atunci când ne furnizați numele și adresa de email sunt:

-              datele colectate de pe site-uri publice de social media, cu condiția să fi postat uncomentariu sub un pseudonim care nu ne este cunoscut.

În astfel de cazuri, în care nu vă putem identifica precum persoana vizată, nu suntem în măsură să dăm curs solicitării dvs. de a executa drepturile legale așa cum sunt descrise în această secțiune,dacă nu furnizați informații suplimentare care să permită identificarea dumneavoastră.

●             Exercitaţi-vă drepturile legale: Pentru a vă exercita drepturile legale, vă rugăm săcontactați biroul de asistenţă privind chestiuni legate de confidențialitate,în scris, de exemplu: prin email sau scrisoare. De asemenea, puteți apela direct la responsabilul nostru cu protecția datelor. Pentru informații decontact vă rugăm să consultați sfârșitul acestei Politici de Confidențialitate.

Date de contact : Raluca Pencu, e-mail:raluca.pencu@takarasolutions.com